آکیوا الدار

Author

آکیوا الدار برای بخش «نبض خاورمیانه» المونیتور مقاله می‌نویسد. او پیشتر نویسنده ارشد و سرمقاله‌نویس روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» بود. کتاب اخیر او که با همکاری ایدیت زرتال نوشته شده٬ «خدایان زمین» نام دارد که درباره شهرک‌های یهودی‌نشین است. این کتاب در فهرست پرفروش‌ترین‌های اسرائیل بود و به زبان‌های انگلیسی٬ فرانسه٬ آلمانی و عربی ترجمه شده است.