Episode #

פרק 85: תשע שנים למהפכת תחריר האופטימיות נעלמה

מה יש במוזיאון שמזכיר למצרים תקופות אפלות? ולמה הלבנונים מעדיפים כמרים נשואים?